1. Remonty
  2. >
  3. Inspektor nadzoru

Inspektor Nadzoru

Kierownik Budowy

Kontrolowanie i nadzorowanie realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami. Dbanie o wysoką jakość robót i użytych materiałów. Zapewniamy, że Twoja inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z projektem i z obowiązującymi przepisami.

Szczegóły     

Inspektor nadzoru na budowie

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest ważnym uczestnikiem procesu budowlanego i odgrywa niezbędną rolę w zapewnieniu, że prace budowlane są wykonywane zgodnie z projektem oraz przepisami prawa budowlanego.

Dlatego też, aby móc pełnić tę funkcję, inspektor powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i dużą wiedzę techniczną, a także mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe dostosowane do poziomu skomplikowania realizowanych prac budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony przez inwestora głównego dobrowolnie, a w przypadku szczególnie skomplikowanych robót lub trudnych warunków gruntowych – jest to obowiązkowe.

Zadzwoń i porozmawiaj na temat usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Niezależnie czy zastanawiasz się nad betonem architektonicznym na ścianie, na podłodze czy na schodach, na pewno masz pytania.

Zakres usług

Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy, które są zatwierdzane wpisem do dziennika budowy. Polecenia te mogą dotyczyć usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, a także wykonywania prób lub badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest również uprawniony do przedstawiania ekspertyz prowadzonych robót oraz dokumentów i informacji potwierdzających wykonywanie prac z wykorzystaniem dopuszczonych wyrobów i urządzeń technicznych.

Ma także prawo żądania od kierownika budowy poprawienia lub ponownego wykonania robót przeprowadzonych nieprawidłowo. Jeśli kontynuacja prac może wywołać zagrożenie lub jest prowadzona niezgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę, inspektor może zdecydować o wstrzymaniu budowy.

Zamów wycenę     

Zakres usług

Sporządzanie projektów budowlanych

Sporządzanie projektów budowlanych to proces tworzenia dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej budowy lub modernizacji obiektu budowlanego. Projekt budowlany zawiera szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji, instalacji, rozmieszczenia pomieszczeń i elementów wyposażenia budynku oraz innych elementów koniecznych do realizacji inwestycji. Projekt budowlany jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na budowę i jest jednym z podstawowych dokumentów, które muszą być dostarczone do właściwego organu nadzoru budowlanego. Projekt budowlany jest również ważnym dokumentem dla wykonawców prac budowlanych, ponieważ zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania prac oraz materiałów, które należy użyć.

Zamów wycenę     

Zakres usług

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektyczno-budowlany to dokumentacja projektowa, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące planowanej budowy lub modernizacji obiektu budowlanego. Projekt architektyczno-budowlany zawiera zarówno elementy dotyczące architektury, jak i konstrukcji budynku oraz instalacji.

Projekt architektyczno-budowlany składa się zazwyczaj z kilku części, takich jak:

  • opis techniczny, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji, instalacji, wyposażenia i innych elementów budynku;
  • rysunki techniczne, które przedstawiają szczegółowe wymiary, kształty i położenie elementów budynku oraz instalacji;
  • projekt architektoniczny, w którym zawarte są informacje dotyczące kształtu, formy i stylu budynku oraz jego wyglądu zewnętrznego;
  • kosztorys inwestorski, w którym zawarte są szacunkowe koszty realizacji inwestycji;
  • decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy, dokument potwierdzający zgodność projektu z przepisami prawa budowlanego.

Projekt architektyczno-budowlany wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, dlatego najczęściej zajmuje się tym projektant lub biuro projektowe.

Zamów wycenę     

Opinie naszych klientów

Od 2016 roku współpracujemy z firmą Remo-House, która wykonywała i wykonuje dla naszej spółki między innymi:
– malowanie i szpachlowanie
– przebudowy biurowe
– montaż lamp
– montaż stolarki
– prace wyburzeniowe
– wylewki posadzkowe
Zlecenia zawsze przebiegały terminowo i rzetelnie. Wykonawca wykazał adekwatną wiedzę i organizację pracy umożliwiającą wykonanie usług.

Jesteśmy usatysfakcjonowani współpracą z firmą Remo-House.

Katarzyna Leśniewska - Gołąbek

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS

Firma Remo-House wykonała dla mnie kapitalny remont domu. Zakres prac obejmował:
– skucie tynków
– wymiana instalacji wod-kan
– kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej
– wykonanie od nowa łazienek
– tynkowanie ścian
– malowanie
– zabudowy kartonowo-gipsowe.
– przebudowa konstrukcyjna.

W efekcie końcowym wnętrze charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia i spełnia walory najwyższej estetyki.

 

Tomasz Danyluk

INWESTOR PRYWATNY

Firma Remo-House wykonała dla mnie zlecenie w formie wykończenia mieszkania pod klucz.

Zakres prac:
– przerobienie instalacji wod-kan
– ułożenie instalacji elektrycznej
– szpachlowanie i malowanie całego mieszkania
– położenie płytek gresowych
– biały montaż
– układanie paneli.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w wysokim standardzie.

Współpraca przebiegła sprawnie i klarownie.

Grzegorz Pędzisz

INWESTOR PRYWATNY

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Jakie usługi remontowe wykonujemy?

Wykończenia wnętrz pod klucz z firmą remontową Remo-House.

Slide 1
Kompleksowa obsługa inwestycji
Nadzór inwestorski
Projektowanie wnętrz
Perfekcyjne wykończenie
0
LAT NA RYNKU
0
PROJEKTÓW
0
KLIENTÓW

Prace remontowo – budowlane to bardzo szeroki termin, pod którym może się kryć wiele zróżnicowanych usług. Jeśli nie znalazłeś na naszej liście usługi, która Cię interesuje – skontaktuj się z nami. Z pewnością jesteśmy w stanie jej podołać.