1. Strona główna
  2. >
  3. Inspektor nadzoru

Inspektor Nadzoru

Kierownik Budowy

Kontrolowanie i nadzorowanie realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami. Dbanie o wysoką jakość robót i użytych materiałów.

Zapewniamy, że Twoja inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z projektem i z obowiązującymi przepisami.

Szczegóły     

Inspektor nadzoru na budowie

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego, dlatego powinien dysponować odpowiednimi uprawnieniami do spełniania takiej funkcji. Dotyczy to nie tylko konieczności posiadania dużej wiedzy technicznej, ale również odbycia praktyki zawodowej dostosowanej do poziomu skomplikowania realizowanych prac budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego może być ustanowiony przez inwestora głównego dobrowolnie, a w przypadku szczególnie trudnych robót lub warunków gruntowych – obligatoryjnie.

Zadzwoń i porozmawiaj na temat usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Niezależnie czy zastanawiasz się nad betonem architektonicznym na ścianie, na podłodze czy na schodach, na pewno masz pytania.

Zakres usług

Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać kierownikowi budowy polecenia zatwierdzone wpisem do dziennika budowy. Dotyczą one zarówno usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, jak i wykonywania prób czy badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest również uprawniony do przedstawiania ekspertyz prowadzonych robót oraz dokumentów i informacji potwierdzających wykonywanie prac z wykorzystaniem dopuszczonych wyrobów oraz urządzeń technicznych. Do jego praw należy możliwość zażądania od kierownika budowy dokonania poprawek lub wykonania od nowa robót przeprowadzonych wadliwie. Jeżeli kontynuacja prac może wywołać zagrożenie lub jest przeprowadzana niezgodnie z projektem czy pozwoleniem na budowę, inspektor może zadecydować o wstrzymaniu budowy.

Zamów wycenę     

Zakres usług

Sporządzanie projektów budowlanych

Sporządzanie projektu budowlanego to jeden z etapów powstawania budynku. Występuje przed rozpoczęciem prac budowlanych, jak również przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W celu zdobycia pozwolenia na budowę należy posiadać przygotowany projekt, który będzie składany do urzędu jako jeden z niezbędnych dokumentów w aplikacji o pozwolenie na budowę.

Zamów wycenę     

Zakres usług

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt obejmuje m. in.:

– projektowany układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego pokazaną na rysunkach elewacji, rzutów kondygnacji i przekrojów
– zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
– charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, takie jak zestawienie powierzchni, kubatury, wysokość, wymiary, liczba kondygnacji
– opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
– parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko
– informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
– informacja i postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane
– inne wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia

Zamów wycenę     

Opinie naszych klientów

Od 2016 roku współpracujemy z firmą Remo-House, która wykonywała i wykonuje dla naszej spółki między innymi:
– malowanie i szpachlowanie
– przebudowy biurowe
– montaż lamp
– montaż stolarki
– prace wyburzeniowe
– wylewki posadzkowe
Zlecenia zawsze przebiegały terminowo i rzetelnie. Wykonawca wykazał adekwatną wiedzę i organizację pracy umożliwiającą wykonanie usług.

Jesteśmy usatysfakcjonowani współpracą z firmą Remo-House.

Katarzyna Leśniewska - Gołąbek

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS

Firma Remo-House wykonała dla mnie kapitalny remont domu. Zakres prac obejmował:
– skucie tynków
– wymiana instalacji wod-kan
– kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej
– wykonanie od nowa łazienek
– tynkowanie ścian
– malowanie
– zabudowy kartonowo-gipsowe.
– przebudowa konstrukcyjna.

W efekcie końcowym wnętrze charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia i spełnia walory najwyższej estetyki.

 

Tomasz Danyluk

INWESTOR PRYWATNY

Firma Remo-House wykonała dla mnie zlecenie w formie wykończenia mieszkania pod klucz.

Zakres prac:
– przerobienie instalacji wod-kan
– ułożenie instalacji elektrycznej
– szpachlowanie i malowanie całego mieszkania
– położenie płytek gresowych
– biały montaż
– układanie paneli.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w wysokim standardzie.

Współpraca przebiegła sprawnie i klarownie.

Grzegorz Pędzisz

INWESTOR PRYWATNY

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Jakie usługi remontowe wykonujemy?

Wykończenia wnętrz pod klucz z firmą remontową Remo-House.

Slide 1
Kompleksowa obsługa inwestycji
Nadzór inwestorski
Projektowanie wnętrz
Perfekcyjne wykończenie
0
LAT NA RYNKU
0
PROJEKTÓW
0
KLIENTÓW

Prace remontowo – budowlane to bardzo szeroki termin, pod którym może się kryć wiele zróżnicowanych usług. Jeśli nie znalazłeś na naszej liście usługi, która Cię interesuje – skontaktuj się z nami. Z pewnością jesteśmy w stanie jej podołać.

UA-228477586-1